Home

Frugtplukkerne har i samarbejde med Kofoeds Skole etableret et lokalt æblemosteri på Amager med støtte fra Tuborgfondet.

Amager Æblemosteri er dermed det første sociale storbymosteri i Danmark.

Til indvielsen den 16. september 2017 stod et mosteanlæg med kværn, presse og pasteuriseringsmaskine klart, og der er allerede udbudt kurser for udsatte borgere gennem Kofoeds Skole, hvor unge og voksne lærer at indgå i et arbejdsfællesskab og bliver en del af produktionen og salg af æbleprodukterne.

På Amager Æblemosteri vil vi tilbyde iværksætterforløb for folkeskoler, hvor eleverne lærer om iværksætteri, de plukker æbler, moster dem og er med til at sælge mosten.
Vi vil udnytte al den overskudsfrugt, som hvert år går til spilde i de danske haver, så haveejere med æbletræer har mulighed for at blive æbledonorer. Vi kommer så og plukker med børn og voksne i haverne.

Den 14. oktober er alle københavnere inviteret til at moste deres æbler på Åbne Mostedage, som skal blive en tilbagevendende begivenhed..

Og en gang om året vil vi arrangere en sjov og tværgående Store Plukkedag, hvor frivillige københavnere kan melde sig til at plukke æbler, hjælpe haveejerne af med deres overskudsæbler og få en fælles oplevelse sammen.

Havenetværk

Krumtappen i Amager Æblemosteri er havejerne, der donerer deres æbler til Amager Æblemosteri. Rigtig mange haveejere bruger ikke selv deres æbler, og ved at tilmelde sig som æbledonor, kan man være med til at skabe social forandring for mange udsatte borgere. I år har 85 haver meldt sig, og som æbledonor får du alle flaske most, nyhedsbreve og bliver inviteret til aktiviteter på mosteriet.

Samarbejdspartnere

Hvis vi skal skabe social forandring for udsatte borgere, så kræver det en helhedsindsats. Og vi skal gøre det sammen og på tværs af vores samfund. Vi arbejder derfor sammen med alle, der interesserer sig for bæredygtighed og social forandring, private virksomheder, organisationer og civilsamfundet.

Kontakt os gerne, hvis du er interesseret i et samarbejde.

Frugtplukkerne har dannet et strategisk partnerskab med Kofoeds Skole, et partnerskab med det formål at etablere og drive et socialt æblemosteri ved at inkludere udsatte borgere i læringsforløb, produktion og forarbejdning af havefrugt.

Tuborgfondet har givet en stor bevilling, så vi de næste 2 1/2 år kan etablere og drive Amager Æblemosteri.

Højdevangens Skole har de sidste to år været med til at teste vores prototype ved at lade skoleklasser deltage i Frugtplukkernes iværksætterforløb – ÆbleMust. Der vil igen i år blive afviklet iværksætterforløb på Højdevangens Skole, men denne gang skal eleverne naturligvis moste lokalt på Amager Æblemosteri.

Frugtplukkerne samarbejder igen i år med Partnerskabet, den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen, om at gennemføre ÆbleMust på Højdevangens Skole. Gennem dette samarbejde bliver det til et tværgående samarbejde, der rækker ind over et udsat boligområde – Urbanplanen, hvor skoleklasserne sælger deres most til den årlige Lysfest i november.

Frugtplukkerne har generelt et stort netværk på Amager, og arbejder for at skabe snitflader på tværs af øen mellem alle aktører.