Home

frugtplukker-logo-endelig-versionfrugtplukker-logo-endelig-versionFrugtplukkerne er en socialøkonomisk virksomhed med en vision om at skabe et mangfoldigt arbejdsmarked, der giver bedre job- og uddannelsesmuligheder for sårbare unge mellem 18 og 30 år

I samarbejde med  haveejere og  virksomheder ansætter vi unge på kanten af arbejdsmarkedet, så de gennem afprøvning, opkvalificering og praktikforløb bringes tættere på job eller uddannelse.

ÆbleMust 2016

I efteråret 2016 laver vi et skoleprojekt med 6.v fra Højdevangens skole. Eleverne skal lære om iværksætteri, hvor de skal tage udgangspunkt i at udnytte frugtressourcer fra private haver og omdanne dem til friskpresset most, i stedet for at æblerne ender som affald. Igen i år skal vi plukke frugt i haver på Amager, der hvor ejerne ikke selv bruger deres frugt. Og bagefter skal vi moste æblerne på et mosteanlæg i Lejre. Eleverne slutter ÆbleMustforløbet med at afsætte mosten lokalt på Amager, og indtjeningen går til en fælles oplevelse for hele klassen.

Vi vil gerne sige tak til de haveejere, som lader os plukke deres overskudsfrugt, og som derved støtter vores iværksætterforløb og læring omkring madspild og udnyttelse af naturens ressourcer.

Lokalt æblemosteri på Amager

Frugtplukkerne arbejder på at etablere et lokalt æblemosteri på Amager. Vi er ved at finde samarbejdspartnere og skal i gang med at søge økonomiske midler. Vores ambition er, at der til næste efterår 2017 står et mosteanlæg, som alle borgere på Amager kan få adgang til. Mosteriet vil blive organiseret som et andelsmosteri, der skaber fællesskaber mellem borgere på tværs af Amager. Der vil også være fokus på at udsatte borgere bliver inkluderet i den daglige produktion.