Frugtplukkerne

Frugtplukkerne er en forening med en vision om at skabe et mangfoldigt arbejdsmarked, der giver bedre job- og uddannelsesmuligheder for udsatte unge og voksne

I samarbejde med haveejere og virksomheder laver vi forløb og arbejdsfælleskaber, så borgerne gennem afprøvning, opkvalificering og praktikforløb bringes tættere på job eller uddannelse.

Frugtplukkerne vil skabe social og grøn forandring i vores samfund. Gennem innovative og bæredygtige partnerskaber med virksomheder, kommuner og civilsamfundet vil Frugtplukkerne etablere rummelige arbejdspladser og bidrage til et mangfoldigt arbejdsmarked, der magter at inkludere og motivere de sårbare unge til personlig udvikling, job og uddannelse.