Frugtplukkerne

Frugtplukkerne tilbyder produktions- og iværksætterforløb for folkeskoler, produktionsskoler, Særligt Tilrettelagte Uddannelser (STU) og borgere langt fra arbejdsmarkedet. Deltagerne involveres i produktionen af lokale fødevarer og lærer om socialt iværksætteri. De er med i hele processen fra vi plukker æbler i private haver, moster dem og gør flaskerne klar til salg.

Havenetværk

Krumtappen i Amager Æblemosteri er havejerne, der donerer deres æbler til Amager Æblemosteri. Rigtig mange haveejere bruger ikke selv deres æbler, og ved at tilmelde sig som æbledonor, er man med til at skabe social forandring for udsatte borgere. Vi har pt. kontakt med over 150 haver på Amager. Haveejerne kvitteres med en symbolsk flaske most og får mulighed for at deltage i mosteriets aktiviteter. Vi arbejder på at gøre havenetværket større og styrke lokalsamfundet omkring udnyttelse af havefrugt.

Samarbejdspartnere

At skabe social forandring for udsatte borgere kræver en helhedsindsats. Og vi skal gøre det sammen og på tværs af vores samfund. Vi arbejder derfor sammen med alle, der interesserer sig for cirkulær økonomi, bæredygtighed, social forandring. Kontakt os gerne, hvis du er interesseret i et samarbejde.

Tak til Tuborgfondet!

Tuborgfondet har muliggjort, at vi de sidste to æblesæsoner (2017-2018) har samarbejdet med Kofoeds Skole om Amager Æblemosteri. Vi har afprøvet en vifte af aktiviteter og bragt borgere sammen på kryds og tværs. Nu er det tid til at fortsætte med hver vores kerneydelser. Frugtplukkerne fortsætter med at drive Amager Æblemosteri og involvere især unge udsatte borgere i produktion af most. Vi fortsætter vores samarbejde med lokale haver og at involvere frivillige i mosteriets opgaver.

Andre samarbejdspartnere

Produktionsskolen Fabrikken, deltog i 2018 i produktionsforløb med deres madlinie.

Høffdingsvejens produktionsskole deltog i 2018 i to produktionsforløb med deres mad- og grønne linie.

Hvidovre produktionsskole deltog i 2018 i produktionsforløb med deres handelslinie og STU.

Den økologiske produktionsskole deltog i 2018 i et forløb med deres gastrolinie.

ms Sixtus deltog i 2018 i et forløb med deres STU-unge.

Højdevangens Skole var i 2015 med til at teste vores prototype, og er hvert efterår med til at plukke og moste æbler med nye klasser i overbygningen. Skolen er bl.a blevet inspireret af Frugtplukkernes undervisningsforløb, og har udviklet en Erhvervslinie, som bl.a. arbejder med iværksætteri.

Skolesamarbejdet udfører vi i samarbejde med den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen, Partnerskabet. Partnerskabet arbejder med at styrke Urbanplanen som boligområde, og involvere unge og voksne i aktiviteter og fællesskaber. Højdevangens skole sælger f.eks. æblemost til Urbanplanens store lysfest.